حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

اطلاعات بیشتر

حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست

اطلاعات بیشتر

حمایت از نیازمندانِ کارآفرین

اطلاعات بیشتر

احداث مدارس در مناطق محروم

اطلاعات بیشتر

زمینه های فعالیت

سرفصل فعالیت های خیریه فرزندان صالح فرداساز. دسترسی به لیست کامل فعالیت ها از طریق منوی اصلی

گالری عکس

تصاویر فعالیت های خیریه فرزندان صالح فرداساز، پروژه ها ، فرهنگی، برنامه ها و ..